• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 692/KHLT-PGDĐT-TĐ-PN-ND ngày 12/10/2018 của Phòng GD&ĐT Giá Rai, Thị Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân về việc phát động phong trào “Tiếng kẻng học bài” ở các xã, phường trên địa bàn thị xã Giá Rai.Vừa qua, Phòng GD&ĐT Giá Rai đã phối hợp với Thị Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tiến hành kiểm tra phong ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0